vị trí hiện tại:trang đầu > giải trí

乐动体育健身中心还行

Từ vụ siêu xe Ferrari 488 gây tai nạn, quy định như thế nào về biển số ô tô có ký hiệu NG.

Siêu xe trong vụ tai nạn một người chết ở Hà Nội đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Đáng chú ý, chiếc xe này có biển số xe là NG cũng khiến dư luận xôn xao.

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

Từ vụ siêu xe Ferrari gây tai nạn: Quy định như thế nào về biển số xe NG? - 1

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

Chiếc xe gây tai nạn có biển số xe ký hiệu là NG. Ảnh: MXH

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

Theo quy định hiện hành, NG là ký hiệu của biển số xe ô tô của nước ngoài. Tuy nhiên, một số người chưa thật sự hiểu ý nghĩa và các quy định liên quan đối với loại biển số xe có ký hiệu NG trên.

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

Dưới đây là quy định về cách bố trí chữ và số trên biển số xe ô tô của nước ngoài:

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

- Nhóm thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe.

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

- Nhóm thứ hai là ký hiệu tên nước, tổ chức quốc tế (Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020 của Bộ Công an).

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

- Nhóm thứ ba là sê ri đăng ký.

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

- Nhóm thứ tư là thứ tự xe đăng ký gồm 02 chữ số tự nhiên, từ 01 đến 99.

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

- Giữa ký hiệu địa phương, ký hiệu tên nước, sê ri, đăng ký và thứ tự đăng ký được phân cách bằng gạch ngang (-).

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

Từ vụ siêu xe Ferrari gây tai nạn: Quy định như thế nào về biển số xe NG? - 3

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

Ví dụ được Thông tư 58 đưa ra. (Ảnh cắt từ Thông tư 58)

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

Kích thước chữ và số trên biển số xe ô tô của nước ngoài

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

- Chiều cao của chữ và số: 63 mm.

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

- Chiều rộng của chữ và số: 38 mm.

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

- Nét đậm của chữ và số: 10 mm.

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

- Kích thước gạch ngang (-): Chiều dài 14mm; Chiều rộng 10mm

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

- Dấu chấm (.) phân cách giữa ba số thứ tự đầu với hai chữ số thứ tự sau có kích thước: 10mm x 10mm.

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

Vị trí chữ, số, ký hiệu trên biển số xe ô tô của nước ngoài

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

- Toàn bộ các dãy chữ, số được bố trí cân đối giữa biển số.

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

- Đối với biển số dài:

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

+ Công an hiệu dập phía trên của gạch ngang, mép trên Công an hiệu thẳng hàng với mép trên của dãy chữ và số.

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

- Đối với biển số ngắn:

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

+ Công an hiệu được dập ở vị trí giữa hai hàng chữ số của biển số, cách mép trái biển số 5 mm,

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

- Khoảng cách giữa các chữ và số: 10 mm.

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

Nét chính bên trái số 1 cách chữ và số khác là 29mm; Nét chính bên trái giữa 2 số 1 cạnh nhau là 48mm.

ừvụsiêuxeFerrarigâytainạnQuyđịnhnhưthếnàovềbiểnsố

Chia sẻ với: